کار کودک در سالی که گذشت…

سال 1835 ، تیتر خبر: » کودکان کارگر در نیوجرسی اعتصاب کردند» اما در سال 2011 و در جهانی که اکثر کشورها کار کودک را به رسمیت نمی شناسند «عکس های هنری از بچه های کارگر برای فروش» تیتر اخبار خواهد بود. …. سالی که گذشت پر از اخبار مرتبط با کودکان کار بود… و … به خواندن ادامه دهید

یاران موافق همه از دست شدند

همین.

feel sorry..

میگن یه یارو داشت برای نوه ش تعریف می کرد که تو جنگ یکی رو که خیلی خیلی زخمی بوده می بره و کلی بهش رسیدگی می کنه و ازش مراقبت می کنه و به خاطرش کلی ریسک می کنه و اینا، بعد یارو که خوب میشه میره و لوش میده سریع! نوه هه می … به خواندن ادامه دهید