بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت 1 می روز جهانی کارگر

اول ماه می –یازدهم اردی بهشت- روز جهانی کارگر گرامی باد! جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بنا به سنتِ همه ساله روز جهانی کارگر را گرامی داشته و تلاش می کند در حد توان و ظرفیت خود قدمی بردارد و از بستر پدید آمده در این روز جهت دفاع از مطالباتِ به حقِ … به خواندن ادامه دهید